Stort tack för visat engagemang i Vilbergen!

Publicerad 04 oktober 2018 12:51

Under tre öppet hus-tillfällen gavs möjlighet att träffa ledamöter från stadsplaneringsnämnden, berörda fastighetsägare, Östgötatrafiken och medarbetare från stadsbyggnadskontoret som jobbar med Vilbergen. Det var många som kom på träffarna vilket vi är glada för.

Du kan lämna dina synpunkter till och med den 30 oktober: medborgardialogvilbergen@norrkoping.se

 

Vad händer nu?

Synpunkterna från medborgardialogen tillsammans med synpunkterna från samrådstiden 2017 kommer att sammanställas, besvaras och redovisas i samrådsredogörelsen. I samrådsredogörelsen vägs alla synpunkter, utredningar och undersökningar samman. För att sedan arbetas om till ett nytt förslag som ställs ut för granskning.

Under granskningsskedet är du återigen välkommen att tycka till om förslaget. Genom att skriftligen lämna dina synpunkter inom granskningstiden.

Läs mer om det pågående arbetet bearbetning inför granskning.

Läs mer om detaljplanen för Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2 med närområde inom Vilbergen i Norrköping.

 

Har du frågor?

E-post: medborgardialogvilbergen@norrkoping.se