Ansökan om planändring för Forstéenska gården

Publicerad 08 oktober 2018 08:15

Norrköpings kommun ansöker om att ändra detaljplanen för Forstéenska gården på Kvarngatan.

  • - Vi vill lägga till ett R på fastigheten i detaljplanen, berättar Daniella Aman, mark- och exploateringsingenjör på stadsbyggnadskontoret.

Ett R betyder rivningsförbud. Ansökan kommer nu att granskas. När ändringen har vunnit laga kraft kommer försäljningen av 1700-talsgården att börja.

  • - Forstéenska gården är viktig i Norrköpings historia. Med denna förändring garanterar vi att köparen behandlar den med varsamhet och respekt, så att byggnaden kan leva kvar länge, säger Daniella Aman.

Frågan om att förklara Forstéenska gården som byggnadsminne har även väckts till Länsstyrelsen.