Tågspåret på Hamnbron och delar av Packhusgatan avstängda tillsvidare

Publicerad 29 april 2019 21:53
Foto som visar det område som beörs av ombyggnation.

Klicka för större bild

I maj påbörjas arbetet med Kanonparken och passagen över Packhusgatan för att skapa en trygg och välkomnande entré till Inre hamnen. Gång- och cykelbanorna längs Packhusgatan breddas och det byggs refuger som ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister som passerar gatan. Biltrafiken kommer att förbjudas på den delen av Hamnbron där det i dag går tåg och under perioder kommer framkomligheten på Packhusgatan att påverkas.

För att på ett säkert sätt kunna utföra ombyggnation av parkmiljön kommer biltrafiken på "Smitvägen", brodelen där det idag går tåg, upphöra från och med 2019-05-01.

Beskärning av träd i parken kommer att påbörjas under april månad.

Planerad byggstart: Våren 2019

Planerat färdigställande: Vår/Sommar 2020

Upphandlad entreprenör; NCC


För mer information se:

Trafikanordningsplan - Packhusgatan och HamnbronPDF (pdf, 339 kB)

Projektets webbsida