Avstängningar på Hamnbron 3-14 juni

Publicerad 27 maj 2019 15:19

En ny avtagsväg ska byggas mellan Hamnbron och Hamnbrogatan (parkeringen vid hamnen). Under arbetet kommer det vara mycket begränsad framkomlighet vid Hamnbron.

karta som visar avstäningar vid Hamnbron

Klicka på kartan för större bild

 

Arbetet kommer att genomföras i två etapper. Under den första etappen 3-5 juni kommer det inte vara möjligt att svänga vänster från Packhusgatan till Flemminggatan. Ett körfält i södergående riktning kommer även att stängas av.

I den andra etappen 10-14 juni kommer ett körfält i norrgående riktning att stängas av.

Illustartion avstängningar etapp 1PDF (pdf, 3.5 MB)

Illustration avstängningar etapp 2PDF (pdf, 2 MB)

Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad under arbetet. Välj om möjligt annan väg. Arbetet kommer även innebära förändringar i busstrafiken, se mer information från Östgötatrafiken.

Ny avtagsväg för stora transporter

Stora lastbilar har tidigare använt den så kallade ”smitvägen” (delen av Hamnbron där järnvägensspåren finns). I och med det pågående bygget av den nya parken i Inre hamnen och passagen över Packhusgatan är ”smitvägen” stängd för trafik.

Stora lastbilar som kommer från Hamnbron och ska vidare mot Öhmansterminalen och Syltenområdet kan inte använda sig av infarten till Sjötullsgatan på grund av elledningar som sitter i vägen. För att stora lastbilar även i fortsättningen ska kunna ta sig ut till Syltenområdet från Hamnbron byggs den nya avtagsvägen.

Den nya vägen kommer bara att vara öppen för stora transporter.