Trafikljus på Västra Bravikenvägen

Publicerad 10 juni 2019 15:01

Idag måndag 10 juni börjar trafiken regleras på Västra Bravikenvägen vid infarten till nya Krusenhofsvägen. Det görs med två nya trafikljus och det kommer att pågå i tre veckor till och med den 1 juli.

Läs mer på Trafikverkets webb.