Avstängning av vissa körfält Lindövägen/Östra promenaden 8-19 juli

Publicerad 03 juli 2019 12:14
Avtängningar på Östra promenaden/Lindövägen
8-19 juli kommer Nodra att reparera en vattenledning på Östra promenaden. Arbetet innebär att vissa delar kommer att vara avstängda under denna period.

För att kunna reparera en vattenledning kommer de två högra körfälten för västgående trafik i korsningen Lindövägen/Östra promenaden att stängas av samt körfältet för norrgående trafik på Östra promenaden. Körfältet längst till väster kommer att fungera både för trafik som ska rakt fram och de som skall svänga vänster i korsningen. Se bild nedan.

Avstängda filler i korsningen Lindövägen/Östra promenaden

Norrgående trafik på Östra promenaden leds om via korsningen till Tullhusgatan, Hospitalsgatan och sen ut på Östra promenaden igen. Följ orangea skyltar.

Buss och spårtrafik påverkas inte.

Gång- och cykeltrafik leds om till närmaste övergångsställe

Entreprenör är Nordisk mark och anläggning. Ramudden är ansvariga för utmärkning under tiden.

 

För mer detaljerade information se trafikanordningsplanenPDF (pdf, 2.8 MB)