Norra delen av Kardonbron avstängd 9 - 12 augusti

Publicerad 05 juli 2019 14:21
Rörtrumman som leder vatten genom Kardonbanken (norra delen av Kardonbron) är sliten och behöver ersättas med en ny. Kardonbanken kommer därför att vara avstängd fredag 9 augusti kl 18.00 - måndag 12 augusti klockan 06:00.  


Arbetet görs under en helg för att så få som möjligt ska påverkas av avstängningen.

För alternativ resväg under arbetets gång se bilder nedan. Informationsskyltar sätts utmed Västra Bravikenvägen i god tid, för att varna för pågående arbete.

Alternativ bilväg då Kardonbanken är avstängd
Alternativ bilväg då Kardonbanken är avstängd.