Avstängning på Tunnbindaregatan

Tunnbindaregatan vid korsningen Sandgatan/Tunnbindaregatan är helt avstängd för färd mot korsningen Tunnbindaregatan/Bredgatan i båda riktningar.

Detta på grund av fjärrvärmearbete, planeras vara klart 27/9