Korsningen Fleminggatan/Hamngatan avstängd

På grund av ombyggnad i Inre hamnen är korsningen Fleminggatan/Hamnbron helt avstängd för fordonstrafik, samt gång- och cykeltrafik. Arbetet planeras pågå året ut. Trafik från Packhusrondellen över Hamnbron är öppet som vanligt.