Snart dags för pappersfri skolstart

Publicerad 06 augusti 2019 14:13

Det är dags för skolstart, med nya e-tjänster som underlättar för vårdnadshavare, myndiga elever och personal. E-tjänsterna är en del av projektet Pappersfri skolstart.

Nu ersätts en del av förskolans och skolans pappersblanketter med digitala e-tjänster. E-tjänsterna finns på Mina sidor på www.norrkoping.se. från och med vecka 33. Här kan vårdnadshavare och myndiga elever:

 • Lämna eller uppdatera sina kontaktuppgifter
 • Läsa och godkänna låneavtal för digitala verktyg
 • Anmäla specialkost (vid behov)
 • Ansöka om modersmålsundervisning (endast för grundskolan, vid behov)

Om du redan har ansökt om modersmålsundervisning inför höstterminen så behöver du inte göra det igen.

För att nå e-tjänsterna:

 • Gå till minasidor.norrkoping.se/minasidor
 • Logga in med e-legitimation. Om du saknar e-legitimation, eller behöver hjälp att använda e-tjänsterna, kan du vända dig till Kontaktcenter på Trädgårdsgatan 21, telefonnummer 011-15 00 00.

Om ett barn eller elev har skyddad identitet ska du inte logga in på Mina sidor, vänd dig då direkt till förskolan eller skolan.

Få hjälp på Hageby bibliotek
Personal från Kontaktcenter finns även på Hageby Bibliotek i Mirum Galleri på vissa tider. Här kan du få hjälp på svenska, arabiska och engelska.

På dessa tider kan du besöka biblioteket och få hjälp av Kontaktcenter:

 • 19 augusti kl.13.30-15.30
 • 21 augusti kl.13.30-15.30
 • 26 augusti kl.13.30-15.30
 • 28 augusti kl.13.30-15.30

Syftet med e-tjänsterna är att frigöra tid för förskole- och skolpersonal, göra det enklare för vårdnadshavare och minska pappersanvändningen. De e-tjänster som nu lanseras är ett första steg mot en pappersfri skolstart.

Läs mer om pappersfri skolstart på norrkoping.se/terminstart


Time for a paperless school start

It is soon time for another school year to begin. This year we have new e-services available, making things easier for guardians, students and staff. The e-services are part of the paper-free school start-up project.

One year ago, the digitalisation department, and the education office, promised the possibility of a paper-free school start in 2019. This means that some of the paper forms for schools and preschools have been replaced by digital e-services.

The e-services are available from “Mina sidor” (My pages) at www.norrkoping.se starting from 12th august.

Once logged into your account you as a guardian or a pupil over the aged of 18 will be able to:

 • Leave or update your contact information
 • Read and approve loan agreements for digital tools
 • Report a special diet
 • Apply for native language learning

Please notice that if you already applied for native language learning you don't have to apply again.

To reach the e-services:

 • Go to minasidor.norrkoping.se/minasidor
 • Login with e-identification. If you do not have an e-identification, or need help using the e-services, you can contact the Contact Centre at Trädgårdsgatan 21, telephone number 011-15 00 00.

Visit Hageby libary and get help from Contact Centre

Staff from Contact Centre are available at the libary in Hageby (Mirum Galleria). Here you can receive help in swedish, english and arabic.

Contact Centre are available during the following hours.

 • 19 augusti kl.13.30-15.30
 • 21 augusti kl.13.30-15.30
 • 26 augusti kl.13.30-15.30
 • 28 augusti kl.13.30-15.30

The purpose of the e-services is to free up time for preschool and school staff, making things smoother for guardians/pupils and reducing the use of paper. The e-services being launched are a first step towards a paper-free school start.

For more information about a paper-free school start visit norrkoping.se/terminstart