Spårarbete Drottninggatan/Trädgårdsgatan 8-13 september

Publicerad 05 september 2019 10:30
Karta med markeringar där spårarbetet kommer att ske 

Kartbild med markeringar som visar var spårarbetet kommer att ske. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Spårarbetet på Drottninggatan/Trädgårdsgatan har försenats. Arbetet skulle avslutas under onsdagen den 11 september, men kommer pågå till och med fredagen den 13 september.

Ett växelstyrningsskåp ska bytas ut och spårväxlarna i gatan ska repareras samt moderniseras för att klara ny teknik.

Arbetet kommer att pågå dag- och nattetid. Att arbete sker nattetid beror på att trafikflödet är mindre samt att kollektivtrafiken inte ska påverkas.

Störande ljud och ljus kan förekomma under hela arbetets gång.