Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret byter namn

Den 1 januari 2023 bytte Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden namn till Kompetensförsörjningsnämnden.
Namnändringen görs för att det tydligare ska framgå vilka uppdrag nämnden ger till arbetsmarknad- och vuxenutbildningskontoret, vars nya namn är kompetensförsörjningskontoret.

– Nämndens primära uppdrag är just att bidra till kompetensförsörjningen, det vill säga att fler personer ska komma i arbete och därigenom öka självständigheten och minska arbetslösheten i Norrköping. De nya namnen tycker jag beskriver det fantastiska jobb som görs inom verksamheten på ett mycket bra sätt, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i kompetensförsörjningsnämnden.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har under mandatperioden 2019-2022 haft stor fokus på att bidra till kompetensförsörjningen, bland annat genom att;

  • Aktivt arbeta för att fler personer ska gå från bidragsberoende till egenförsörjning och arbete.
  • Utveckla arbetsmarknadsinsatser för att göra fler personer anställningsbara
  • Utöka antalet platser i vuxenutbildningen
  • Utveckla yrkesutbildningar för att bättre möta branschernas kompetensbehov

Beslutet om namnändringen togs i kommunfullmäktige i augusti 2022 utifrån ärendet Översyn av den politiska organisationen mandatperioden 2023-2026. Kostnaden för namnbytet beräknas uppgå till omkring 30 000 kronor, och innefattar bland annat skyltbyte.

– Självklart kommer det goda arbetet fortsätta precis som tidigare. Vi har ett viktigt uppdrag för Norrköpings framtida kompetensförsörjning. Nu återstår att se till att det nya namnet implementeras på ett smidigt sätt, som gör det tydligt för alla som kommer i kontakt med oss gällande kompetensförsörjningsfrågor, säger Pernilla Thott Ljung, kompetensförsörjningsdirektör.