SMHI varnar för hård vind och snöfall

SMHI har utfärdat en orange vädervarning för vind i kombination med snöfall från den 4 januari klockan 06.00 till den 5 januari klockan 12.00. Större delen av Östergötland omfattas av vädervarningen.

Kraftigt snöfall i kombination med vind riskerar enligt SMHI att under onsdag 4 januari och torsdag 5 januari led till bland annat mycket begränsad framkomlighet på vägarna och att det är risk för att elen försvinner i områden med luftledningar.

Enligt SMHI innebär vädervarningen följande:

  • Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.
  • Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

Håll dig uppdaterad kring väderutvecklingen via SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut eller Trafikredaktionen Sveriges Radio.