Strukturförändring hos kansliet inom kommunstyrelsens kontor

Rollen som biträdande kommundirektör kommer framöver att ligga inom kansliet för ett effektivare samarbete och snabbare beslutsprocesser.

I arbetet med att se över kommunstyrelsens kontors uppdrag och organisation genomförs inom kort en ledningsförändring inom kansliet. Kansliet är en viktig funktion för hela kommunen och som ett stöd till kommundirektören i beredandet av ärenden och i beslutsprocessen. Förändringen är också ett steg på vägen för att effektivisera och organisera om i syfte att nyttja de resurser som kontoret har att tillgå på bästa sätt. Det innebär, bland annat, att rollen som biträdande kommundirektör inte kommer att tillsättas. Istället utvecklas kanslidirektörsrollen till att framöver också att biträda kommundirektören. Den nya tjänsten, som har ett bredare ansvar, kommer att behöva konkurrensutsättas genom en extern rekrytering.

– Kansliet har en viktig funktion för hela kommunen och för mig som kommundirektör. Genom att utveckla kanslidirektörsrollen till att också innehålla ansvar som biträdande kommundirektör kan vi samarbeta effektivare med övergripande styrning och med beredningsprocesserna, säger Anna Selander tillförordnad kommundirektör.

Under våren kommer arbetet att fortsätta med att se över kommunstyrelsens uppdrag och organisation för tydligare uppdrag och effektivare arbete.

En rekryteringsprocess av ny kanslidirektör, tillika biträdande kommundirektör, kommer att påbörjas inom kort. Pär Höglund kommer att fortsätta som kanslidirektör fram till att ny rekrytering är färdigställd.