Norrköpings kommun erbjuder hjälp till invånare som har svårt att betala

Publicerad

Det har blivit dyrare att leva. Inflation, höjda räntor och skenande elpriser har ökat kostnaderna för de flesta Norrköpingsbor. Norrköpings kommun erbjuder möjlighet att hjälpa de invånare som har svårt att betala under den här tiden.

– Vi vet att många människor går igenom en tuff och ekonomiskt utmanande period, och tyvärr vet vi inte hur långvarig lågkonjunkturen blir. Vi som kommun vill göra det vi kan för att underlätta och visa vårt stöd. Höjda elkostnader, tillsammans med ökade räntor och stigande matpriser kan snabbt leda till en ansträngd situation, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

För den som är orolig för sin ekonomi erbjuder Norrköpings kommun råd och stöd genom budget- och skuldrådgivning. Norrköpings kommun kan också hjälpa till genom att göra det möjligt för de som har svårt att betala att skjuta upp den välfärdsfaktura (skola, vård och omsorg) som kommer från kommunen.

– Det är viktigt att ingen äldre tvingas välja mellan hemtjänstens omsorg eller att betala sin elräkning. Norrköpings kommun ska inte skicka inkassokrav för försenade barnomsorgsuppgifter när Sverige möter bistra ekonomiska tider. Jag uppmanar nu Norrköpingsbor som har någon form av betalningssvårighet till kommunen att höra av sig för att se hur vi kan underlätta betalningen under en tid, säger Sophia Jarl.

  • Från kommunens kontor ger man rådgivning och stöd om du har svårt att betala din faktura. På kontaktcenter hjälper dom dig med att få hjälp med ditt ärende: Mejla till norrkoping.kommun@norrkoping.se eller ring 011-15 00 00.
  • På kommande fakturor för hemtjänst inom vård- och omsorg kommer du att kunna få möjlighet att senarelägga din betalning i kommande fakturautskick. Vi ser gärna att du om möjligt betalar fakturan den tid som du brukar ändå, annars behöver du tänka på att du har dubbla avgifter vid nästa betalning.
  • Alla som har möjlighet att betala sin faktura för barnomsorg bör göra det. Du som behöver får anstånd till 28 februari per automatik. Du behöver alltså inte kontakta kommunen i det fallet, utan förfallodatumet förlängs automatiskt en månad. Om du sedan fortfarande inte kan betala din faktura kan du få möjlighet att senarelägga betalningen ytterligare genom att ta en kontakt gällande detta. Det är viktigt att tänka på att avgifterna läggs på varandra inför kommande betalningar.
  • Om du har autogiro kommer fakturan dras enligt förfallodatum. Välkommen att höra av dig till oss om du behöver hjälp och stöd.
  • Om du har hjälp av en god man så vänder du dig till den personen för råd och stöd. Dom har särskilda rutiner för hantering av betalningar.
  • Ett gott råd är att försöka planera sin ekonomi och göra en budgetkalkyl. Budget- och skuldrådgivningen hjälper dig gärna.