Norrköpings kommun sänker ränta för lån till föreningar

Publicerad

Norrköpings kommun har genom enskilda beslut hjälpt olika föreningar med finansieringslösningar för til exempel byggande av olika arenor och andra större investeringar. Utgångspunkten för detta har varit att kommunen som stor aktör kan få mer fördelaktiga villkor jämfört med en förening och att det finns ett värde i att stötta föreningslivet på detta sätt.

– Borgerlig samverkan vill utveckla Norrköping tillsammans med civilsamhället i form av olika föreningar, och det här är en modell som går väl i takt med den uppfattningen. Föreningar som vill vara med och ta ansvar för till exempel en arena kan på det här sättet få en långsiktig och rimlig finansiering. Det har också visat sig vara väldigt liten risk i detta för Norrköpings kommun – de allra flesta föreningar tar sin ekonomi på allvar och sköter sina betalningar, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Grundtanken med utlåningen är att föreningarna ska betala en ränta som motsvarar kommunens kostnad där en viss räntemarginal ingår. Nu kan Borgerlig samverkan meddela att räntan sänks för samtliga lån till föreningar. Den tidigare räntemarginalen var för hög utifrån Norrköpings kommuns egna kostnader kopplade till de aktuella lånen. Sänkningen är förhoppningsvis en välkommen nyhet i tider där även föreningslivet drabbats av inflation och höga elkostnader.

– Tidigare år har vi haft en för hög marginal i förhållande till vad Norrköpings kommun behöver ta ut för att kunna finansiera upplåningen. Det är inte Borgerlig samverkans vilja att tjäna pengar på föreningar som vill ta ansvar för egna investeringar. Jag är glad att vi nu fattar ett beslut att skriva ner räntan och att vi hamnar i ett läge där Norrköpings kommun inte längre tar ut högre kostnader än absolut nödvändigt av våra föreningar, säger Sophia Jarl.

I samband med kommunstyrelsens möte i början av februari fattas beslut att sänka räntemarginalen på lån upp till 3 miljoner kronor från 0,30 procent till 0,20 procent. För lån över 3 miljoner kronor sänks räntemarginalen från 1,30 procent till 0,40 procent. Totalt är det 14 organisationer som berörs av denna positiva förändring.