Handslag för ett bättre företagsklimat

Publicerad 26 jan 2023 11:30

Med syfte att utveckla och förbättra Norrköpings kommuns företagsklimat presenterade kommunledningen, tillsammans med Norrköpings näringslivsråd, på torsdagen det nya konceptet Handslaget.

Anna Selander, tf kommundirektör, Annelie Svensson, representant för Näringslivsrådet, Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Anna Selander, tf kommundirektör, Annelie Svensson, ordförande Norrköping Handel och representant för Näringslivsrådet, Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Norrköpings kommun

­

– Vi strävar alltid efter att vara en attraktiv kommun att etablera sig i som företag, och Norrköpings kommun ska stötta näringslivet med hög kunskapsnivå och gott bemötande. Jag är mycket glad över att ha Norrköpings kommuns näringslivsråd som ett initiativrikt och professionellt bollplank till kommunen för att skapa investeringar, stärkt konkurrenskraft och tillväxt i Norrköpings näringsliv, säger Anna Selander, tillförordnad kommundirektör.

Konceptet Handslaget är framtaget för att stärka företagsklimatet, och tydliggöra förväntningar på, och mellan, Norrköpings lokala företag, kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. Tre handslag mellan kommun och näringsliv ska utgöra grunden i det fortsatta gemensamma arbetet för ett förbättrat företagsklimat:

  • Förbättra bemötandet och skapa ömsesidig förståelse
  • Förstärka relationerna mellan kommunen och näringslivet
  • Utveckla Norrköpings attraktionskraft

– Norrköping ska vara en stad som tydligt främjar företagande och som genomsyras av samverkan mellan företag och kommunen. Med Handslaget förstärker vi det arbetet ytterligare med målet att minska arbetslösheten, öka tillväxten och ge bättre förutsättningar till att finansiera välfärden. En del av det handlar om att stärka relationerna, bland annat genom att aktivt informera det lokala näringslivet om kommande offentliga upphandlingar och utarbeta en policy mot osund konkurrens från kommunalt driven verksamhet, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens näringslivsavdelning har tillsammans med Norrköpings näringslivsråd fastslagit 15 åtgärder som ska bidra till ett förbättrat näringslivsklimat. Näringslivsrådet består av 12 representanter från olika branscher i näringslivet, och från Norrköpings kommun.

– Norrköpings kommun har satt ambitiösa mål för att förbättra företagsklimatet och det kräver att alla parter levererar. Näringslivsrådet bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang. Med Handslaget har vi samlats kring ett antal frågor som är bärande för staden och en kultur som främjar kommunikation och samarbete med företagsfokus, säger Annelie Svensson, företrädare för Näringslivsrådet.

Här kan du läsa mer om Handslaget och de åtgärder som ingår. Pdf, 667.2 kB.