Så blir nya Dragsbron

Publicerad

En modern bro som knyter an till områdets historia. Under året kommer den nya Dragsbron på plats.

Många har saknat Dragsbron sedan den fick stängas på grund av rostskador. Nu pågår arbetet för att få en ny bro på plats.

-Dragsbron ligger i Industrilandskapet och kommer även i framtiden att vara en fackverksbro i stål. På så sätt fortsätter den att passa in i den gamla fabriksmiljön, säger stadsarkitekt Karin Milles.

Tanken bakom brons utformning är att bevara den industriella karaktär som präglade den gamla bron och som är typisk för Industrilandskapet. Samtidigt ska bron ha ett modernt formspråk så att den blir ett fint tillskott i den känsliga miljön. Arkitekten Gallardo Yébenes på arkitektbyrån Tyréns har utformat bron.

Arbetet med den nya bron kommer att börja våren 2023 och den beräknas stå färdig till årsskiftet 2023/2024. Den befintliga bron kommer fortsätta vara avstängd tills den nya bron är på plats. Under tiden får gående använda Campusbron eller Bergsbron.

Dragsbrons historia

Dragsbron öppnades för allmänheten 1989 men sitt namn fick bron inte förrän 1993. Läraren Berit Nyberg på Folkparksskolan skulle lära eleverna om geografi i staden och upptäckte då att bron mellan Berget och Nordantill saknade namn. Berit och hennes klass pratade om lämpliga namn och kom fram till att Dragsbron passade bra. Kvarteret hette sedan länge Drags eftersom man förr i tiden var tvungen att dra båtarna på stockar på platsen för att komma förbi forsarna i Motala ström. 1642 började Petter Speet tillverka och sälja yllekläder vid Drags kvarn och hans företag döptes efter kvarnen. När Norrköping blev Sveriges ledande textilstad på 1700-talet var Drags det dominerande företaget. På så sätt blev Drags känt långt utanför stadens gränser.

Norrköpings kommun uppskattade namnförslaget från klass 3C i Folkparkskolan och i december 1993 fick Dragsbron sitt officiella namn.

Läs mer om byggprojektet: Ny bro ersätter Dragsbron - Norrkoping

För mer information:

Christian Dahlskog, enhetschef Gata och Trafik

Telefon: 011-15 21 10