Åtgärder för att öka säkerheten på Centralbadet

Nu genomför Medley en rad åtgärder för att öka säkerheten för alla som besöker simhallen. Detta sker med anledning av de tre allvarliga incidenter som inträffat det senaste året. Bland annat kommer det införas mobilförbud och vuxna får endast ha med sig två barn, 0-11 år, när de besöker badet.

Under 2022 har Medley förstärkt den skriftliga informationen till föräldrar om vilka regler som gäller vid besök med barn på Centralbadet. Nu kommer Medley även att begära en signering från föräldrar som besöker badet med barn att de läst och förstått informationen.

Följande gäller för besök med barn på Centralbadet:

  • Barn under 12 år måste, oavsett simkunnighet, alltid ha sällskap av ombytt, simkunnig betalande vuxen. För att kunna upprätthålla säkerheten för våra gäster i våra anläggningar har personalen rätt att begära att gäst kan styrka sin ålder via legitimation eller av medföljande förälder. Personalen har även rätt att kontrollera att gäst uppfyller den simkunnighet som krävs för att få bada själv. För att få bada själv i våra anläggningar måste man ha fyllt 12 år och vara simkunnig. Simkunnig innebär att man kan simma 200 meter sammanhållande.
  • Alla icke simkunniga över 12 år ska medföljas av ansvarig simkunnig betalande vuxen.
  • Barn 0-6 år ska aldrig lämnas längre bort än en armlängds avstånd.
  • Målsman är ansvarig för personer under 18 år och ska se till att badbesöket sker säkert och tryggt.
  • Grupper om minst fem personer under 18 år ska alltid medföljas av ansvarig vuxen.
  • Alla besök sker på eget ansvar.

För att ytterligare öka säkerheten kommer Medley, som driftar 18 andra anläggningar i Sverige, genomföra ett test under året där varje vuxen får ta med sig max två barn. Medley i Norrköping kommer även testa mobilförbud i anläggningen. Under året kommer väktare att vara på plats för att tillse att mobilförbudet hörsammas.

Medley kommer även låta Svenska Livräddningssällskapet göra en kvalitetssäkring av Äventyrsbadet. Tillsammans med Norrköpings kommun görs en genomgång av lokalerna för att utreda om förändringar kan göras för att öka säkerheten för de badande. Under tiden som utredningen av lokalerna pågår kommer öppettiderna för äventyrsbadet att begränsas samtidigt som närvaron av badvärdar kommer att dubbleras.

För öppettider se Medleys hemsida: | Medley