Delta i upphandling gällande Norrköpings kommuns Tackfest för medarbetare

FOTO: Crelle

Publicerad

Vart fjärde år bjuds alla medarbetare i Norrköpings kommun på en tackfest som en hyllning och uppskattning för deras fina och värdefulla arbetsinsatser. För detta avsätts medel från kommunstyrelsen, som budgeterar för kostnaden en gång under varje mandatperiod. Nu öppnas möjligheten för restauranger och cateringföretag att delta i upphandlingen inför Tackfesten, som kommer genomföras i nytt format.

På grund av pandemin genomfördes ingen fest föregående mandatperiod. Därför planeras nu Tackfesten återkomma men i ny och uppdaterad form.

Istället för stora gemensamma festtillfällen kommer arbetsplatserna att själva få välja sitt tillfälle för att genomföra hyllningen. Detta betyder att fler aktörer i Norrköpings näringsliv kan få möjlighet att leverera till festerna men också att fler medarbetare kan delta, då festtillfällena kan anpassas efter respektive arbetsplats förutsättningar.

Nu kan du lämna ditt anbud för att bli leverantör till festerna. För att delta i upphandlingen kommer sedvanliga krav gälla, som till exempel inga skatteskulder och tidigare erfarenhet av restaurangverksamhet.

För mer information och för att lämna ert anbud

Sista inlämningsdag är 28 februari.