Norrköpings kommun bjuder på TACKFEST!

Bjuden till bords
Publicerad

Norrköpings kommun vill tacka alla medarbetare för fina och värdefulla arbetsinsatser genom att bjuda på fest och samtidigt ge vårt lokala näringsliv möjlighet att få vara delaktig i festen. Istället för stora gemensamma festtillfällen kommer arbetsplatserna att själva få välja sitt tillfälle för att genomföra hyllningen.

Vart fjärde år bjuds alla medarbetare i Norrköpings kommun på en tackfest som en hyllning och uppskattning för medarbetarnas fina och värdefulla arbetsinsatser. För detta avsätts medel från kommunstyrelsen, som budgeterar för kostnaden en gång under varje mandatperiod.

Kommunen kommer erbjuda restaurangbesök alternativt catering vilket också förenklar planeringen av tillfället för verksamheten. Borglig samverkan vill ge det lokala näringslivet möjlighet att vara delaktiga i kommunens tackfest och att pengarna går till näringen och att så många som möjligt ska kunna få dela på insatsen.

– Det känns som ett positivt nytag kring hur vi som kommun och arbetsgivare väljer att uppmärksamma våra medarbetare för deras värdefulla arbete. Det viktigaste för mig som ansvarig för personalfrågor i Norrköpings kommun är att den uppskattning vi ger genom en fest kommer så många medarbetare till dels som möjligt. Att ge en valfrihet kopplat till upplägget ökar dessutom förutsättningarna för att fler deltar, säger Eva-Britt Sjöberg ordförande i personalutskottet och vice-ordförande i kommunstyrelsen.

– Jag är imponerad och tacksam över alla fina insatser som kommunens medarbetare bidrar med varje dag, året runt. Jag uppmanar våra arbetsplatser att vid dessa tillfällen hylla varandra lite extra och att planera för en härlig kväll tillsammans, säger Anna Selander tillförordnad kommundirektör.

Total kostnad beräknas till cirka 4 miljoner kronor och antal anställda är cirka 12 000. Fri kost är skattefri för den anställde i samband med intern representation och personalfest.

För företag som önskar delta i tackfesten finns en upphandling ute nu på kommunens webbplats e-Avrop - Norrköpings kommun. Senast inlämningsdatum är 28 februari 2023.