Nu görs en strategisk utredning av Louis de Geer konsert och kongress

Publicerad

Foto: Norrköpings kommun

Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping AB:s uppdrag är att sälja, marknadsföra och utveckla verksamheten i syfte att stärka Norrköping som en attraktiv stad avseende konferenser, kongresser, nöjen och evenemang.

Verksamheten har varit mycket framgångsrik genom åren och har en stor positiv potential att utvecklas. Nu kommer en strategisk utredning att genomföras med syfte att se hur anläggningen fortsatt kan utvecklas till en av Sveriges främsta konferens- och nöjesanläggningar och hur detta kan ske genom en kommersiell bas.

– Vi vill minska den osunda konkurrensen som flera företag har upplevt genom åren genom att möjliggöra för näringen att få ta ett aktivt kommersiellt ansvar och driva anläggningen framåt. Vi är öppna i vår dialog och välkomnar näringslivet att ta en kontakt med oss säger Sophia Jarl (M), kommun-styrelsens ordförande och ordförande i Rådhus AB.

Ett viktigt ingångsvärde i det fortsatta arbetet är att personalen kommer ha goda möjligheter att arbeta kvar även om organisationen förändras. Samarbetet med SON kommer också vara något som ska värnas. Beslut om utredning kommer att fattas i Rådhus AB den 15 februari.

– Rådhus AB kommer genomföra utredningen med en bred ansats för att fånga upp både fördelar och nackdelar med att upphandla driften eller sälja hela eller delar av bolaget, säger Göran Lindgren tf. vd för Rådhus AB.