Samernas nationaldag firas måndag 6 februari

Publicerad

Samernas nationaldag firas den 6 februari varje år över hela Sápmi – det stora landområde där samerna bor som innefattar Ryssland, Finland, Norge och Sverige.

Samernas gemensamma flagga


Det första nationaldagsfirandet skedde 1993 i Jokkmokk, sedan man året innan beslutat att fira samernas gemensamma nationaldag den 6 februari. Ett datum som valdes för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Landsmötet i Trondheim samlade för första gången samer från norr till söder över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor.

Norrköpings kommun anordnar tillsammans med föreningen Sápmi i Östergötland och SENSUS en ceremoni för att fira Samernas nationaldag måndagen den 6 februari. Hissning av den samiska flaggan sker till samernas nationalsång. Cirkeln på flaggan är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten.

– Det är med stor glädje vi i Norrköpings kommun, tillsammans med föreningen Sápmi i Östergötland och SENSUS, firar urfolket samernas nationaldag! Den samiska kulturen och de samiska språken har funnits i landet sedan urminnes tider och är en del av Sverige och det svenska. Språken och kulturen ska bibehållas, främjas och informeras om. Genom att uppmärksamma Samernas nationaldag bidrar vi till ökad kunskap om samer och samisk kultur, säger Anna Sotkasiira Wik (M), ordförande för kommunfullmäktige i Norrköpings kommun.

Utöver flaggningen kommer en kort ceremoni på cirka 30 minuter med tal och inspelad samisk musik att hållas utanför Stadshuset.

Datum: Måndag den 6 februari
Tid:
Kl 14.00
Plats:
Utanför Stadshuset, Hotellgatan 3.
Medverkande: Eleonora Marsfjell, föreningen Sápmi i Östergötlands ordförande och Anna Sotkasiira Wik, kommunfullmäktiges ordförande.

Här finns mer information om samer och den samiska kulturen