Rekordår för besöksnäringen i Norrköping 2022

Publicerad

Foto: Fredrik Schlyter

2022 var ett rekordår för besöksnäringen i Norrköping. Tack vare borttagna pandemirestriktioner kom besöksnäringen tillbaka i nivåer som innan pandemin, till och med bättre än det tidigare rekordåret 2019. Totalt genomfördes 586 171 övernattningar under helåret 2022, en ökning med 20,3 procent i jämförelse med 2021. I jämförelse med det tidigare rekordåret 2019, då det gjordes 549 472 övernattningar, är det en ökning med 6,7 procent. 90 procent av gästnätterna genomfördes av svenska besökare.

– Siffrorna är glädjande, och det känns bra att Norrköping fortsätter vara ett eftertraktat resmål för både svenska och utländska besökare. Norrköping är en stad med stark besöksnäring tack vare vårt stora utbud för besökare, samtidigt som det är en mycket bra stad för evenemang och möten. Besöksnäringen är oerhört viktig för vårt näringsliv med restauranger, hotell och övrig handel, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Månaderna mars-juni visade samtliga hög procentuell ökning jämfört med 2021, och var rekordmånader även i jämförelse med 2019. Flest antal gästnätter noterades i juli månad, då 101 008 övernattningar genomfördes, dock något färre än 2019. November och december visade en liten nedgång mot föregående år.

– Kolmårdens djurpark betyder mycket för besöksnäringen i Norrköping, och drar besökare inte bara under sommaren, utan även under påsk, halloween och jul. Därutöver är evenemang och möten viktiga för besöksnäringen. Louis De Geer har haft ett bra år med mycket framflyttade möten och konserter, som äntligen har kunnat genomföras. Evenemang som Hugo Parkfestival, Stadium Sports Camp och Fotbollsfesten lockar också stora mängder besökare. I augusti hade vi också SM i Friidrott i Norrköping, säger Christina Leinonen, näringslivsutvecklare på Norrköpings kommun.

Av de 586 171 gästnätterna var 531 166 (90 procent), svenska och 55 005 (10 procent) utländska. De utländska gästnätterna ökade med 35 procent i jämförelse mot 2021. Det märktes framför allt en tydlig uppgång av resande mellan våra nordiska länder och marknader som Finland och Norge är tillbaka i jämförelse med pandemiåren.

– Undersökningar från Visit Sweden visar att pandemins påverkan på svenskarnas resande börjat avta och att många svenskar gärna vill resa utomlands igen. Däremot påverkar det ekonomiska läget, den höga inflationen och kriget i Ukraina oss och kan göra att fler fortsätter att semestra i Sverige under året. Konkurrensen om resenärerna är knivskarp och det gäller att vara med och synas. Det blir också viktigt att fånga upp det internationella resandet. Det finns en fortsatt osäkerhet hos besöksnäringens aktörer, men vi ser med tillförsikt fram emot 2023, säger Christina Leinonen.

Gästnätter 2022

  • Totalt antal gästnätter var 586 171 - en ökning på 20,3 procent jämfört med 2021
    Motsvarande siffra för rekordåret 2019 var 549 472 – en ökning med 6,7 procent.
  • Av gästnätterna var 531 166 svenska och 55 005 utländska. Det innebär en ökning av antalet utländska gästnätter med 35 procent i jämförelse med 2021.
  • Juli var den enskilt bästa månaden med 101 008 gästnätter.
  •  

Källa: Preliminär statistik från Statistiska Centralbyrån, inkvarteringsstatistik för hotell, stugor och vandrarhem. Camping, privat förmedlade stugor, Airbnb och boende hos släkt och vänner är exkluderat.