Strategisk översyn av kommunala bolag

Publicerad

Norrköping Rådhus AB kommer att få i uppdrag att genomföra en strategisk översyn av flera kommunala bolag och näringslivsavdelningen. Översynen ska leda till att utveckla Norrköpings attraktionsvärde ytterligare inom tillväxt, kompetens och etablering.

Norrköping befinner sig i en stark tillväxtfas, där Norrköping Science Park AB och Norrköping Visualisering AB tillsammans är viktiga pusselbitar för att stärka Norrköpings tillväxt och attraktionsvärde. Nu kommer ett uppdrag att tilldelas till Rådhus AB för att identifiera förutsättningar som ska handla om ett genomförande av en mer samlad, tydlig och kraftfull organisation.

- Vi ska ha en koncernorganisation som på ett effektivt sätt möter både externa parter och andra kommunala verksamheter. I det här fallet handlar det om att se över hur vi kan arbeta mer samordnat gentemot främst universitetet och näringslivet, säger Sophia Jarl (M), ordförande Norrköping Rådhus AB och kommunstyrelsens ordförande

Beslutet att återstarta Upplev Norrköping AB formaliseras nu och styrelsen för Rådhus AB ger ett tydligt uppdrag att återskapa bolaget med fokus på besöksnäring, turism och upplevelser.

- Det här är en tydlig signal till hela näringslivet – besöksnäringen är viktig för lokal tillväxt och Upplev Norrköping är en strategisk part för att kommunen ska kunna stödja entreprenörer inom branschen på ett framgångsrikt sätt, säger Sophia Jarl (M).

Ett annat uppdrag som ska utredas handlar om en framtida fastighetsöverlåtelse från Norrköping Norrevo Fastigheter AB till Norrköpings kommun. En överlåtelse skulle leda till ett ännu mer samlat strategiskt arbete inom samhällsbyggnadsprocessen, och att kompetens och organisation samlas på ett ställe inom den kommunala förvaltningen.