Norrköping värdstad för UNESCOs musikstäders årsmöte

Publicerad

År 2017 valdes Norrköping in som Nordens första och hittills enda musikstad i UNESCOs globala nätverk Creative Cities och mellan 14 och 16 februari är nu Norrköping värdstad för musikstädernas årsmöte.

Representanter från 15 länder är på plats i Norrköping kommande vecka, övriga städer deltar via streaming online. UNESCOs kreativa städer arbetar med att uppnå de globala målen på kreativa sätt, bland annat inom inkludering jämställdhet, hållbara städer och internationell samverkan. På årsmötet kommer städerna att utbyta erfarenheter och fortsätta att utveckla partnerskap.

– Att få vara en del av UNESCOs musikstäder betyder mycket för Norrköping. Det synliggör vårt rika musikliv inte bara lokalt och regionalt utan också nationellt och internationellt, eftersom vi är en del av ett omfattande globalt nätverk. I förlängningen är vårt levande kreativa musikliv viktigt för att exempelvis skapa tillväxt och nya mötesplatser i Norrköping, säger kommunfullmäktiges ordförande Anna Sotkasiira Wik (M).

På årsmötet kommer situationen i Ukraina, där Kharkiv är en av UNESCOs musikstäder, uppmärksammas med en gobeläng skapad av en konstnär från Ukraina.

Andra punkter som diskuteras är samverkan för research, music tech och hub/inkubatormöjligheter för kreativa näringar. En grupp som representerar nätverkets jämställdhetarbete i projektet EQ närvarar också vid ett större möte för Women in music.

– Deltagarna kommer att få en rundtur i Norrköping och träffa kreativa näringar. De kommer också att få se livemusik och delta i musikbranschdagarna under Future Echoes. Att vara en del av UNESCOs nätverk innebär att Norrköpings kreativa sektor kan verka i ett globalt sammanhang, säger Sandra Wall, näringslivsutvecklare i Norrköping.

Den 16 februari avslutas mötet med en öppen scen i Hörsalen kl 16-23, då Norrköpingsbanden ERICA, Edith de Pike och 23Till uppträder. Deltar gör även artister från London Ontario, Kanada, Tallinn, Estland, Hannover, Tyskland, Glasgow och Liverpool, UK.

Hannes Nyström Bennich framför musik från sitt nya album i samband med den formella middagen på Stadshuset.

Fri entré.

Här finns mer information om UNESCOs nätverk för kreativa städer:
Kreativa städer « Svenska Unescorådet