Gratis fotboll för en trygg plats och social utveckling

Publicerad

Genom bollklubben Norrköping Tillsammans får ungefär 450 barn i Hageby, Navestad och Marielund spela fotboll gratis efter skolan. Det finns cirka 25 unga ledare som själva kommer från samma stadsdelar, och för många av dem är detta deras första jobb. 

Anna Holm och Allan Borgvardt

Anna Holm och Allan Borgvardt, sekreterare och huvudtränare i Norrköping Tillsammans.

 

Bollklubben Norrköping Tillsammans erbjuder barnen en aktiv och meningsfull fritid genom verksamheten Bollis. Träningarna sker i Hageby, Navestad och Marielund där föreningen samarbetar med alla åtta skolor som finns i stadsdelarna.

– Vi gör inte det här för att skapa elitspelare. Alla får vara med på lika villkor, det handlar om rörelseglädje och gemenskap, förklarar Anna Holm, sekreterare i Norrköping Tillsammans.

Förutom att barnen har roligt så beskriver huvudtränaren Allan Borgvardt att deltagandet också bidrar till barnens sociala utveckling, något som lärare och fritidsledare också bekräftar. De får trygg plats och bra förebilder.

– Vid varje träning samlar ledarna barnen för att prata kring ett visst tema inom fair play, till exempel om fusk. Barnen brukar komma med kloka reflektioner och det blir bra diskussioner. Det vi pratar om här har betydelse utanför fotbollsplanen också, säger Allan.

Allan berättar också om hur ledarna är unga personer från samma stadsdelar. Flera av dem har själva varit med på Bollis när de var yngre.

– Vi satsar mycket på deras kompetens och utveckling. Jobbet är en bra start i arbetslivet, säger Allan.

Norrköpings kommun stöttar Bollklubben Norrköping Tillsammans i deras arbete genom ett uppdragsbidrag. För att få vara med behöver en vårdnadshavare bara fylla i en blankett i början av terminen.

– Vi tar inte ut någon avgift, ingen behöver ha dyra träningsskor. Det behöver inte skjutsas till träningar eller matcher heller. Vi kräver helt enkelt inget av föräldrarna, alla barn ska kunna vara med oavsett vilka förutsättningar föräldrarna har, berättar Anna.