Viktiga satsningar inom vård och omsorg har presenterats

Publicerad

Inom offentlig sektor är kompetensförsörjningsbehovet stort och nu har flera satsningar presenterats av vård- och omsorgsnämnden som bidrar till att underlätta vid rekrytering, möjliggöra vidareutbildning för sjuksköterskor samt flera andra viktiga satsningar med syfte att höja kvalitén i verksamheten.

Inför varje sommar behöver kommunen anställa cirka 1 000 sommarvikarier, där många behöver anställas i ytterområdena. Flera semestervikarier tackade nej till arbete och det var främst på grund av de höga bränslepriserna. Kommunen testade då att ge en extra kompensation på 2 000 kronor i månaden till visstidsanställda sommarvikarier för att tillgodose de höga bränslekostnaderna. Responsen var mycket positiv. Nu kommer kompensationen att ges till fler enheter vid ytterområdena för att underlätta sommarrekryteringen.

I takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer avancerad är efterfrågan av specialistsjuksköterskor stor. För att utveckla hälso- och sjukvården i kommunen har kommunstyrelsen beviljat 2,4 miljoner kronor extra till vård- och omsorgskontoret ur kompetensutvecklingsfonden. Dels för att som en attraktiv arbetsgivare vidareutbilda sjuksköterskor och för att förbättra kommunens verksamhet inom palliativ vård, psykiatri och demens.

För att höja kvalitén och tillgodose behov inom demensvården presenteras fyra konkreta satsningar:

  • Mobiltelefoner till medarbetarna
  • Bättre tillsyn om natten med kameror
  • 10 miljoner för satsning av rekrytering som avlastar personal
  • 3,4 miljoner för utökning av tjänster med legitimerad personal

Under vård- och omsorgsnämndens möte onsdag den 15 februari kommer beslut att fattas.