Södra kajen renoveras och får ett gångstråk

Så här kommer Södra kajen att utformas med gång- och cykelstråk.

Så här kommer Södra kajen att utformas med gång- och cykelstråk.

Publicerad

I takt med utvecklingen av Inre hamnen inleds arbeten på Södra kajen, som ska bli en attraktiv plats för Norrköpingsborna. Renoverings- och förstärkningsarbeten påbörjas måndagen den 27 februari, vilket innebär att delar av parkeringen på Södra kajen stängs av.

Området kring Södra kajen ska bli mer trivsamt med ett gång- och cykelstråk och ett inbjudande stadsrum med konstnärliga gestaltningar. Kajen kopplar ihop innerstaden med Inre hamnen genom den nya gång- och cykelbron över Motala ström som öppnar i sommar. Det innebär att parkeringsplatserna närmast vattnet på Södra kajen kommer att tas bort. Under byggnationstiden kan, under kortare perioder, också andra parkeringsplatser på kajområdet påverkas.

– Vi gör det här arbetet för att binda ihop den nya stadsdelen Inre hamnen med de södra stadsdelarna. Vi har ett guldläge vid Motala ström och nu får Norrköpingsborna en ny plats att njuta av. Arbetet innebär att vissa bilister kommer behöva ändra sina rutiner och söka upp någon av de andra parkeringsytorna som finns i närområdet, men jag hoppas de kommer tycka att det är värt det när Södra kajen står klar, säger Reidar Svedahl (L), ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

För dem som använder pendlarparkeringen på Södra hamnplan finns fler tillgängliga parkeringsplatser i området. Många platser finns fortfarande på Södra hamnplan, annars finns andra kommunala pendlarparkeringar med samma avgift som på Södra kajen: på den norra sidan av Motala ström finns pendlarparkeringen Ankan med infart från Varvsgatan och Skepparen i hörnet av Packhusgatan/Norra Promenaden.

I samband med att parkeringsplatser tas bort från Södra hamnplan, utökas också 300-parkeringskortet till att gälla på fyra gator i Sylten-området: Tegelängsgatan, Hospitalsgatan (öster om Östra promenaden), Bangårdsgatan och Tullhusgatan. Väljer man att köpa ett månadskort blir kostnaden 300 kronor i månaden för såväl pendlarparkering som 300-parkering.

– Redan i dag finns det outnyttjade parkeringsplatser i området. Med ny reglering av p-platser genom 300-parkeringskortet på gatorna i Syltenområdet så kommer det att finnas tillräckligt med parkeringsmöjligheter. Genom stadsutvecklingen på Södra kajen blir det en plats att vistas på som kommer att fyllas med liv och rörelse, säger Johan Smedner, enhetschef för infrastruktur i Norrköpings kommun.

Arbetena på Södra kajen beräknas pågå fram till sommaren 2023.

 

Länkar:
Ytterligare pendlarparkeringar och andra platser att parkera hittar du här:

Parkering i Norrköping - Norrkoping

Gång- och cykelbro över Motala ström - Norrkoping

Parkeringsyta stängs av vid Södra kajen. Här syns alternativa platser.