Klartecken för att gå vidare i genomförandet av ny Femöresbro

Publicerad

Under onsdagen beslutade politikerna i samhällsplaneringsnämnden att gå vidare i processen och starta detaljprojektering och genomförandet av en ny Femöresbro.

Beslutet säger också ja till förslaget om att utforma den nya Femöresbron som en bågbro.

Upphandling av genomförande görs hösten 2023. Då beräknas också vattendomen vara godkänd från Mark- och miljödomstolen avseende kommunens ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Projektets budget är 30 miljoner kronor och utifrån nuvarande planeringsförutsättningar kan den nya börja användas sommaren 2024.

En smäcker bågbro föreslås bli den nya Femöresbron