Norrköping har utsetts till 2022 års mest transparenta kommun

Publicerad

Foto: Norrköpings kommun

Norrköpings kommun får priset ”2022 års mest transparenta byggherrar och byggföretag på projektmarknaden” av bygginformationsföretaget Byggfakta.

– Norrköpings kommun har varit transparent och öppen om sina projektplaner och är den kommun i landet som lämnat information om flest antal byggprojekt. Samtidigt har kommunen fått ut information och marknadsföring om sig och sina projekt till de relevanta aktörerna på projektmarknaden via Byggfakta, säger Sofie Sjöström, chef för Byggfaktas Undersöksavdelning.

Byggfakta utser vinnare i kategorierna kommun, myndighet, byggföretag, privat fastighetsbolag och allmännyttigt bostadsbolag som bidragit med mest information om projektmarknaden 2022.

– Vi tycker det är jätteviktigt att kommunicera det vi planerar att bygga och att ha en dialog med alla inblandade, såväl kommuninnevånare och näringsliv som byggherrar, genom samråd under hela processen så att alla har en möjlighet att påverka byggplanerna. Priset vi får från Byggfakta är ett bevis på vi är väldigt duktiga på kommunikation och att vi tidigt ser till att ha en dialog med alla involverade, redan när vi börjar med översiktsplanen - den som långsiktigt styr hur vi kommer att bygga i Norrköping. Men det här är inte ett pris till oss politiker, utan till alla som jobbar på samhällsbyggnadskontoret och kommunikationsavdelningen, säger kommunalråd och ordförande i samhällsplaneringsnämnden Reidar Svedahl (L).

Norrköpings kommun vinner Byggfaktas pris i kategorin ”Kommuner” som den mest transparenta uppgiftslämnaren totalt sett 2022, med information om sammanlagt 160 olika projekt.

– Det här känns så klart bra för oss. Vi på enhet Projekt fastighet på samhällsbyggnadskontoret försöker att vara behjälpliga och sprida aktuell och relevant information om våra projekt. Vi ser en nytta med att information om våra kommande projekt kommer ut, eftersom det skapar förutsättningar för oss och våra intressenter. Vårt största pågående stadsutvecklingsprojekt just nu är inre hamnen och under 2023 är det byggstart för den nya räddningsstationen. säger Per Kempe, avdelningschef på
samhällsbyggnadskontoret.


Vinnare i övriga kategorier är Trafikverket, Bostads AB Poseidon, Byggdialog och Riksbyggen som också tillhör de mest frekventa uppgiftslämnarna.