Anna Selander blir ny kommundirektör

Publicerad

Anna Selander Foto: Peter Holgersson

Anna Selander tillträder tjänsten som kommundirektör och vd för Norrköping Rådhus AB.

Anna Selander började i Norrköpings kommun som samhällsbyggnadsdirektör och har de senaste fyra månaderna varit tillförordnad kommundirektör.

- Anna har på ett föredömligt sätt, med driv och god kunskap, under hela tiden som tillförordnad kommundirektör visat att hon står för ett ledarskap som Norrköpings kommun behöver. Hon är en ledare med fokus på resultat och hon hittar pragmatiska lösningar där andra lätt ser hinder. Det har varit en omfattande rekryteringsprocess med flera kompetenta och starka kandidater, där Anna Selander slutligen erbjudits tjänsten. Jag ser fram emot att vi på ett konstruktivt och kraftfullt sätt kan fortsätta arbeta såsom vi inlett denna mandatperiod, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Jag är tacksam och glad över förtroendet. Norrköpings kommunkoncern har en stor bredd av verksamheter och det som förenar oss är att skapa kvalitet i det viktiga samhällsuppdrag som vi gör varje dag. Jag tror på den här kommunen och dess förmåga att utvecklas. Tillsammans kommer vi att jobba för att stärka Norrköpings möjligheter och tillväxt ytterligare, säger Anna Selander.

Anna Selander tillträder tjänsten den 1 mars 2023.