Unga behöver vuxna som vet mer om hedersrelaterade frågor

Publicerad

”Kärleken är fri” och ”Stopp min kropp” är koncept som Rädda Barnen tagit fram tidigare. Nu jobbar deras lokalförening i Norrköping med att ta fram en plattform om våld- och hedersrelaterade frågor som ska vara till nytta för personer som möter barn och ungdomar.

Monica Grahn och Johanna Karlsson, Rädda barnen Norrköping

Monica Grahn och Johanna Karlsson, Rädda barnen Norrköping

– Vi upplever att det saknas något motsvarande kring hedersrelaterad problematik. I vår organisation finns en massa kompetens, och vi vet att många är intresserade av att ta del av den, berättar Monica Grahn, ordförande i Rädda Barnens lokalförening.

Johanna Karlsson är projektledare i arbetet. Den första tiden har hon fokuserat på dialog med samverkanspartners och yrkesverksamma för att kartlägga deras behov i ämnet. Johanna beskriver att många som jobbar med hedersvåld ofta känner sig ensamma. Det behövs trygga vuxna som barnen kan vända sig till med jobbiga känslor och hemligheter.

– Det är komplexa frågor. Vi rör oss både på en strategisk nivå och hur man skulle kunna jobba med det till vardags. Där kan det bland annat handla om att personer som möter barn och ungdomar behöver en kompetenshöjning. De måste känna sig kompetenta i ämnet för att våga och kunna ställa rätt frågor, förklarar Johanna.

Rädda Barnen har fått ett uppdragsbidrag av Norrköpings kommun för projektet. Johanna och Monica ser det som en möjlighet att kraftsamla kring frågorna.

– Det här arbetet tar inte slut när projektet gör det. De här frågorna har vi jobbat med redan innan, och det kommer vi självklart fortsätta med, säger Monica.

Som en del i projektet kan Rädda Barnen komma att bjuda in till föreläsningar för yrkesverksamma, man önskar också att komma ut och möta barn och unga direkt.