Ny park i hjärtat av Norrköping

Publicerad

Nu startar byggnationen av en ny park i kvarteret Kroken vid Gamlebro. Parken byggs i nivåer ner mot Motala ström.

Förstora bilden

Park i kvarteret Kroken, vid husen Yllefabriken (till höger) och Kardan (i brunt tegel).


Som en grön liten oas i Industrilandskapet med direkt närhet till vattnet. Kvarteret Krokens nya park kommer att bestå av terrasser där besökarna kan känna in historikens vingslag och njuta av den spännande arkitekturen i kvarteret. Parken byggs på fast mark med partier som hänger ut över vattnet. På den här platsen möter arvet från industristaden den urbana utvecklingen som pågår.

I samband med byggandet av parken utvecklas också möjligheterna att promenera längs Motala ström. Strömsparken och Västgötebacken knyts nämare varandra genom att Järnbrogatan över Gamlebro och platsen utanför Swartzens valv byggs om. Gaturummet kommer att få en mer öppen utformning med utrymme för växtlighet och sociala ytor, samtidigt som körbanan smalnas av.

Projektet genomförs i samarbetsformen partnering med NCC som entreprenör.