Uppdaterad rutin för allvarliga händelser kopplat till skolsäkerhet

Publicerad

Utbildningsnämnden beslutade under onsdagen att uppdatera sin rutin kopplat till skolsäkerhet. Den reviderade rutinen innebär att polisanmälan alltid ska göras vid misstanke om våldtäkt eller grov misshandel.

– Det här beslutet kan upplevas som en självklarhet, och skolor har en sedan tidigare inarbetad rutin kring detta. Men beslutet om uppdaterad rutin tydliggör för kommunens skolor vad som gäller, och hur den typen av händelser ska hanteras. Det absolut viktigaste för oss är att elever känner sig trygga, och enligt skollagen ska alla elever ha en trygg och stödjande skolmiljö, det är något vi måste efterleva och det här beslutet stärker vårt arbete för det, säger Ingrid Cassel (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Det nya beslutet innebär att utbildningsnämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att förstärka och förtydliga mandat för och stöd till rektor vid inträffande av allvarlig händelse i förskola och skola. Utbildningskontoret har sedan 2020 en rutin för allvarlig händelse i förskolan och skola (UN 2020/4245-2), men för att uppnå ökad skolsäkerhet förtydligas nu mandatet för och stödet till rektorer när det kommer till hanteringen av allvarliga händelser som till exempel misstanke om våldtäkt och grov misshandel.

– Ny lagstiftning innebär att rutinen behöver uppdateras, och syftet är att rutinen ska fungera som en vägledning till chefer och personal i utbildningsnämndens verksamheter när det kommer till hantering av allvarliga händelser, säger Ingrid Cassel.

Den uppdaterade rutinen, som tas fram inom utbildningskontoret i samverkan med andra aktörer såsom polismyndigheten och socialkontoret, beslutas av utbildningsdirektör.

– Jag välkomnar beslutet. Vi ser löpande över våra rutiner så att de ger det tydliga stöd och den vägledning som eftersträvas för våra rektorer i Norrköping. Norrköpings skolor, likt skolor i andra kommuner i Sverige, drabbas ibland av händelser som man inte kan förutse, och som initialt kan vara svåra att hantera. I det sammanhanget blir också det förebyggande och trygghetsfrämjande arbetet viktigt. Det här beslutet, som uppdaterar en sedan tidigare väl grundad rutin, underlättar skolors hantering vid allvarliga incidenter, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

Beslutet innebär ingen ekonomisk kostnad för kommunen.