Fler gymnasieelever tog yrkesexamen i Norrköpings kommun

Publicerad

Sveriges kommuner och regioner, SKR, släppte idag onsdag den 22 mars sin årliga rapport Öppna jämförelser – gymnasieskola 2023. Rapporten visar att fler elever som gick yrkesprogram på de kommunala gymnasieskolorna i Norrköpings kommun tog examen 2022, jämfört med tidigare år.

Andelen gymnasieelever som tog en yrkesexamen inom tre år i de kommunala gymnasieskolorna var 77,2 procent (74,6 år 2021), vilket är den högsta siffran sedan gymnasiereformen 2011. Motsvarande siffra när alla gymnasieskolor i Norrköpings kommun, inklusive friskolor och Region Östergötlands Himmelstalundsgymnasiet, är 76,5 procent. Det är framförallt pojkarna som i högre utsträckning än tidigare tar en yrkesexamen (82 procent).

– Det är glädjande att antalet gymnasieelever som klarar sin yrkesexamen efter tre år ökar. Arbetsmarknaden ropar efter dessa yrkesmän och yrkeskvinnor, så vi behöver se till att den här positiva utvecklingen fortsätter, säger Ingrid Cassel, utbildningsnämndens ordförande.

Andelen elever i de kommunala gymnasieskolorna som når grundläggande behörighet inom fyra år har också ökat och ligger nu på 49,7 procent (44,2 år 2021) vilket är den högsta nivån hittills. Den här siffran inkluderar alla gymnasieskolans programtyper: högskoleförberedande, yrkes- och introduktionsprogram. Här är det stor skillnad mellan flickor (59 procent) och pojkar (41 procent), vilket beror på att det finns betydligt fler flickor på flera av de stora högskoleförberedande programmen - estetiska, humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen.

På två av de mer flickdominerade yrkesprogrammen, barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet, läser många yrkeselever också in högskolebehörighet med tanke på framtida möjligheter att studera vidare till exempelvis förskollärare och sjuksköterska. På stora pojkdominerade program som bygg- och anläggningsprogrammet och fordon- och transportprogrammet är vidare högskoleutbildningar inte lika tydliga och lockar heller inte yrkeseleverna på samma sätt.

Andelen elever som når en gymnasieexamen inom fyra år på de kommunala gymnasieskolorna har sammantaget ökat något jämfört med tidigare år, till 69,4 procent (62,2 år 2021). Även här ligger flickorna något högre, skillnaden till pojkarna har minskat från 2,3 procentenheter till 1,7.

– Jag är verkligen stolt över det målmedvetna arbete som görs på våra gymnasieskolor vad gäller att hålla en hög kvalitet och fortsätta utveckla verksamheten så att fler och fler elever klarar sin gymnasieexamen. Undervisningskvaliteten är i fokus liksom elevhälsan och den trygga lärmiljön, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

Andelen elever med gymnasieexamen inom tre år på de kommunala gymnasieskolornas högskoleförberedande program har däremot sjunkit något till 76,9 procent (77,2 år 2021). Även om flickornas andel är högre har den sjunkit sedan förra året, medan pojkarnas andel har fortsatt stadigt uppåt. Den genomsnittliga siffran för examen från högskoleförberedande program gällande alla gymnasieskolor i Norrköping är 73,9 procent.

– Det här är siffror som bekräftar det vi såg efter sommaren. Det är en pandemieffekt men ändå inte stå stor som vi hade räknat med. Det kvalitativa arbetet som fördes och de insatser vi genomförde under pandemin motverkade en större resultatförsämring, säger Jonas Eriksson, verksamhetschef för gymnasiet.

Nyckeltalen för den genomsnittliga betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning på de kommunala gymnasieskolorna, är på ungefär samma nivå som förra året med 14,3 poäng. Liksom tidigare år skiljer det påtagligt mellan flickor (15,2 poäng) och pojkar (13,5 poäng).

– När det gäller elever som gått de högskoleförberedande programmen så är det tyvärr en liten minskning av examensresultaten. Gymnasieexamen är viktig för individen dels för att kunna studera vidare men också för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Goda examensresultat är viktigt för Norrköping, det är en investering för framtiden, säger Ingrid Cassel.