Norrköpings förskolor inleder arbete för att minska och motverka segregation

Publicerad

Inom Norrköpings förskola har ett arbete för att minska och motverka segregation påbörjats. Arbetet handlar om hur man inom förskolan kan bidra till att skapa jämlika och jämställda uppväxtvillkor och goda livschanser för varje barn.

Det övergripande uppdraget för all utbildningsverksamhet i Norrköping är att alla barn ska lyckas och utvecklas till trygga individer. På förskolan läggs grunden för barnens fortsatta lärande och utveckling. Barns uppväxtvillkor ser olika ut och förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag att bidra till att varje barn har goda livschanser.

  • - Det påbörjade arbetet handlar om analysera vad vi inom förskolan kan göra för att bidra till minskad segregation i samhället och öka kunskapen bland rektorer och förskolepersonal. Syftet är att öka kvalitéten och likvärdigheten inom Norrköpings förskola. Vi pratar mycket om mikrohandlingar, små saker i beteende och bemötande som kan göra skillnad. Det handlar om att ha ett öppet sinne och vara öppen för olikheter. Vanor och mönster kan se olika ut beroende på bakgrund och kultur, säger Caroline Strid, verksamhetschef för förskola.

  • Arbetet som pågår under våren 2023 sker bland annat i samverkan med Polisen, Hyresbostäder och Socialkontoret. Inledningsvis är det rektorer som är en del av arbetet som består av fyra träffar. Tanken är att rektor sedan tar arbetet vidare ut till respektive förskola. Innehållet för träffarna är följande:
  • Inledning med begrepp, forskning och statistik
  • Verklighetsskildringar och utmaningar i Norrköping
  • Främjande åtgärder med fokus på språk, kommunikation och närvaro i förskolan
  • Framgångsrika strategier och mikrohandlingar. Fortsatt arbete framåt.

Kontakt:

Caroline Strid, verksamhetschef för förskola
E-post: caroline.strid@norrkoping.se