Ny vd till Hyresbostäder i Norrköping

Publicerad
Fredrik Edlund. Foto: Hyresbostäder

Fredrik Edlund tillträder tjänsten som ny vd för Hyresbostäder från 21 augusti efter att nuvarande vd, Gunnar Boquist går i pension.

– Jag är stolt, glad och hedrad över att få denna möjlighet att åter igen verka för Norrköping och Norrköpingsbornas bästa. Det är med stor ödmjukhet som jag blir en i laget vars uppgift är att bidra till stadens utveckling framåt, säger Fredrik Edlund.

Fredrik Edlund kommer närmast från Rikshem där han haft rollen som förvaltningschef för hela Rikshems fastighetsbestånd och suttit i koncernledningen. Innan dess var Fredrik projekt- och inköpschef hos Hyresbostäder.

– I Fredrik Edlund får vi en vd som kommer fortsätta utveckla Hyresbostäder i samma positiva riktning som hittills. Fredriks gedigna kunskap och känsla för bostadsbranschen i allmänhet och för Hyresbostäders roll och ansvar i synnerhet är precis vad som behövs när omvärlden är orolig och vi är i en tuff period av höga kostnader, lågkonjunktur och en ansträngd ekonomi hos både samhället och invånarna. Vi är mycket nöjda med att kunna hälsa Fredrik välkommen till vår gemensamma resa framåt, säger Christer Frey, styrelsens ordförande i Hyresbostäder.

Hyresbostäder ingår i kommunens bolagskoncern och är en viktig del av kommunens samlade utbud och verksamhet.

– Vi är glada över att hälsa Fredrik Edlund välkommen! Norrköpings kommunkoncern har en stor bredd av verksamheter och det som förenar oss är att skapa kvalitet i vårt viktiga samhällsuppdrag som vi gör varje dag. Hyresbostäders arbete för att främja områdesutveckling och attraktivitet är viktigt för hela Norrköping och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Anna Selander, vd för Rådhus AB och kommundirektör.

Hyresbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Norrköping. Koncernen äger och förvaltar cirka 10 000 lägenheter spridda över hela Norrköpings kommun, varav cirka 600 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbo. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. Hyresbostäder vill vara det mest attraktiva bostadsföretaget i Norrköping.