Svenskundervisning erbjuds ukrainska flyktingar

Publicerad

Den 18 april fattas beslut i kompetensförsörjningsnämnden om att erbjuda svenskundervisning till ukrainska flyktingar i Norrköpings kommun.

Flyktingar från Ukraina som omfattas av massflyktdirektivet har hittills inte haft rätt till utbildning i svenska för invandrare, SFI, eller annan utbildning via Komvux, men i slutet av mars kom besked från regeringen om att kommuner som erbjuder sfi ska kunna få statsbidrag.

– Vi i Norrköpings kommun är glada över att staten tar sin del av ansvaret och nu är det dags att vi tar vår del. Vi kommer inte bara att erbjuda SFI, utan också svenska som andraspråk, SVA, på både grundläggande och gymnasial nivå. Det är ett viktigt steg för att fler ska kunna arbeta och på så sätt försörja sig själva, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i kompetensförsörjningsnämnden.

När beslutet är formellt taget av nämnden den 18 april får sökande vända sig till Vägledningscentrum på Hospitalsgatan 20. Efter kartläggning av språknivån kan eleverna påbörja sina studier.

– Det är troligt att många i den här målgruppen har lärt sig en del svenska, men språkkunskaperna är sällan tillräckliga på arbetsmarknaden, därför tycker vi att det är viktigt att erbjuda undervisning även på högre nivå än SFI, säger Anna Häggkvist, verksamhetschef på Komvux.

Kompetensförsörjningskontoret räknar med att kunna hålla sig inom befintlig budget, trots att svenska som andraspråk inte omfattas av statsbidraget.