Alkoholförbud i Ljuraparken för ökad trygghet

Publicerad

Foto: Norrköpings kommun


Snart ska den utbyggda och upprustade Ljuraparken invigas. Utöver höjd kvalité och fler funktioner för parkbesökare i olika åldrar, har stor vikt lagts på att öka tryggheten i parken. En åtgärd är att införa alkoholförbud på platsen.

När projektet med att utveckla och förnya Ljuraparken startade fanns önskemål från flera aktörer, som exempelvis fastighetsägare i området, att också skapa större trygghet för människor att vistas i parken.

– Ljuraparken har identifierats som en otrygg plats i Norrköpings kommun, och när den nu moderniserats ser vi att ett alkoholförbud är en viktig åtgärd i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som bedrivs i Norrköpings kommun. Jag förstår om en del kommer att tycka att det är ett tråkigt beslut, men ett alkoholförbud kommer att bidra till att öka tryggheten i parken och det är en positiv utveckling för Ljuraområdet, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget om att förbjuda intag av alkohol i Ljuraparken var från början ett medborgarförslag och beslut fattas av kommunstyrelsen 25 april. Efter det gör kommunen en ansökan till länsstyrelsen, när den har godkänts träder förbudet i kraft. Det väntas ske inom tre veckor efter ansökan. Syftet med alkoholförbudet är att förebygga ordningsstörningar och våldshandlingar som ofta är sammankopplade med alkohol. Den nya föreskriften innebär att polisen kan agera mot alkoholintag i parken.

– Vi har haft problem i Ljuraparken och det finns boende i området som känner sig otrygga. Ett sätt att göra parken tryggare och tillgänglig för alla är att förbjuda förtäring av alkohol på platsen, säger Elin Calderon, säkerhetsstrateg.

Alkoholförbudet gäller sedan tidigare innanför tullarna, samt i ytterligare några områden i Norrköpings kommun. Alkohol får bara förtäras vid en offentlig tillställning på offentlig plats, om det sker vid en servering med tillstånd (enligt ordningslagen 2 kap 18 §).

Varje kommun bestämmer själv i vilka områden och under vilka tider som förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats ska gälla. I Norrköping regleras detta i Allmänna lokala föreskrifter för Norrköpings kommun, 12 §.
Förbudet ska vara motiverat av hänsyn till den allmänna ordningen.

Här finns Norrköpings kommuns lokala ordningsföreskrifter.