Preservia vinner markanvisningstävling i Inre hamnen

Publicerad

Visionsbild: Kaminsky Arkitektur

Preservia Holding AB har tillsammans med Kian Properties AB utsetts till vinnare i en markanvisningstävling i Inre Hamnen. Markanvisningen avser produktion av omkring 170 bostäder med en totalyta om cirka 8 400 kvadratmeter.

Preservias vinnande förslag ”Ramverk” har tagits fram i samarbete med medsökande Kian Properties och arkitektbyrån Kaminsky Arkitektur. Projektet består av fyra huskroppar på fem till sju våningar, med varierande uttryck och formspråk för att skapa liv och omväxling i gårds- och gatumiljön. Byggnaderna förenas av en gemensam upphöjd innergård som nås via en bred portik. Kvarterets gestaltning hålls samman med sin levande botten-våning och en beständig palett av trä och plåt – material som håller över tid.

I juryutlåtandet går det att läsa att Ramverk är det förslag som mest övertygande förenar arkitektonisk kvalitet med de högt ställda målen i tävlingen. Förslaget visar på en smart volymhantering som utnyttjar platsen mot varje väderstreck och mot varje angränsande bebyggelsestruktur på ett specifikt sätt. Med träkonstruktion, en stor andel återbruk och ett klimatavtryck på endast 144 kg CO2e/m2 BTA är projektet i absolut framkant av hållbart byggande i Sverige.

Inre hamnen är ett stadsutvecklingsprojekt i flera etapper. Området är beläget vid vattnet och med gångavstånd till morgondagens resecentrum växer en ny del av innerstaden fram. I Inre hamnen skapas en stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål.