Norrköpings kommun förbättrar sitt resultat i företagsklimatundersökning

Publicerad

Foto: Norrköpings kommun


Norrköping är en av sju kommuner i landet som lyckats bäst med Nöjd-Kund-Index (NKI). Det visar en företagsklimatsmätning av kommunalmyndighetsutövning och upphandling, gjord av Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

– I Norrköping har vi skapat ett nytt arbetssätt kopplat till kommunens arbete med utveckling av företagsklimatet. Nu involverar vi näringslivet på ett mycket tydligare sätt för att skapa en ömsesidig förståelse mellan kommunen och företagen. Tillsammans med vårt näringslivsråd har vi formulerat tre ”handslag” – områden som är viktiga att utveckla för att Norrköping ska förbättra vårt företagsklimat. Det handlar om att förbättra bemötandet, skapa ömsesidig förståelse och att stärka Norrköpings attraktionskraft. Det är oerhört stimulerande att se att vårt arbete redan genererar positiva resultat, säger Anna Selander, kommundirektör.

I Stockholm Business Alliance (SBA) och SKR:s sammanställning för 2022 års företagsklimatundersökning inom myndighetsutövning (Nöjd-Kund-Index, NKI) och upphandling (Nöjd-Upphandlings-Index, NUI), jämförs kommunernas resultat med varandra och hur NKI utvecklats över tid. NKI är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0-100, där indextalet är 70 och 100 är högsta betyg.

Norrköping är en av sju kommuner som når NKI +70 med index 77 inom samtliga sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Frågorna har handlat om tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

– Det här är verkligen glädjande siffror för oss eftersom vi har ett uttalat mål att utveckla och förbättra kommunens företagsklimat. Norrköping ska vara en stad som tydligt främjar företagande och som genomsyras av samverkan mellan företag och kommunen. Vi lägger stor vikt vid att aktivt informera det lokala näringslivet om kommande offentliga upphandlingar och utarbetar nu en policy mot osund konkurrens från kommunalt driven verksamhet, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Här finns hela rapporten