Nu blir skolans fritidshem en möjlighet för barn i årskurs 4-6

Publicerad

Från och med läsårsstarten 2023 kommer det vara möjligt för elever i årskurs 4-6 att ha en plats i fritidshem om vårdnadshavarna bedömer att det finns behov av det. Det blir förstärkning och utökning för eleverna i årskurs 4-6, som i och med detta kommer ha både fritidshem och öppen verksamhet på fritidsgårdar som valbara alternativ.

Utbildningskontoret har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att organisera för ett likvärdigt fritidshem för barn och elever som är 6-12 år, med start läsåret 2023-2024. Ett likvärdigt fritidshem för 6-12 år innebär i korthet och på sikt att även elever som är 10-12 år kommer ha möjlighet att ha en fritidshemsplats om det finns behov av det.

  • − Detta är en positiv satsning genom att vi nu erbjuder elever i årskurs 4-6 en verksamhet i skolans regi som har till uppgift att komplettera utbildningen och stärka lärandet. Det blir en möjlighet om man som vårdnadshavare också känner att ens 10-12-åring har behov av tillsyn efter skolan. Behoven kan se olika ut och det är upp till var och en om man vill ansöka om fritidshemsplats. Det kan exempelvis vara utifrån barnets egna behov, arbetstider eller familjens situation i övrigt, säger Mikael Wallström, biträdande utbildningsdirektör.

Om du önskar en plats i fritidshem för ditt barn i årskurs 4-6

Vårdnadshavare som en önskar en plats i fritidshem för sitt barn som går i årskurs 4-6, hösten 2023, kan ansöka om plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

E-tjänsten för förskola och fritidshem

Om du har en fritidshemsplats för ditt barn som går i årskurs 3

Vårdnadshavare som har barn i årskurs 3 och som inte har behov av en fritidshemsplats när barnet börjar årskurs 4 behöver inte göra något. Den 31 juli det år eleven slutar årskurs 3 avslutas fritidshemsplatsen automatiskt.

Så här kommer organisationen för fritidshem se ut

Organisationen för fritidshem för elever 10-12 år kommer att utökas successivt och det kan komma att se olika ut till en början. Utgångspunkten är följande:

  • Skolor med förskoleklass till årskurs 6 som har fritidshem idag kommer att utöka sin verksamhet.
  • Skolor med förskoleklass till årskurs 6 som idag har öppen 10-12 års verksamhet kommer erbjuda fritidshem. Den öppna verksamheten på grundskolor ersätts av fritidshem.
  • Skolor som idag saknar fritidshem kommer till en början att erbjuda plats i fritidshem på en närliggande skola.

Om fritidshem

Fritidshemmet leds av rektor och ska komplettera utbildningen i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Aktiviteterna anpassas efter elevernas ålder och utgångspunkten är att eleverna ska inspireras och utmanas genom lek, rörelse och skapande. Fritidshemmet är styrd av läroplanen (Lgr22) och uppdraget inom fritidshem är att stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Mer information

norrkoping.se/fritidshem finns mer information och frågor och svar om fritidshem.