Obligation på 800 miljoner kronor till klimatsmarta investeringsprojekt

Publicerad

Norrköpings kommun ger ut en grön obligation på 800 miljoner kronor, den största obligationen hittills, som ska finansiera klimatsmarta investeringsprojekt i kommunen och de kommunala bolagen.

Det handlar exempelvis om att byta ut belysningsstolpar som är impregnerade med det hälsofarliga ämnet kreosot, ombyggnad av Östra Promenaden med trädförnyelse för den biologiska mångfalden, installation av solceller på Hyresbostäders fastigheter och utrustning som sparar vatten i lägenheter och Nodra ska bland annat genomföra projekt som minskar problemen med översvämningar i samband med kraftiga regn.

– Vi lever i en tid där det är nödvändigt att ha ett långsiktigt och strukturerat miljö-, energi- och klimatarbete. Att investera i gröna obligationer är en viktig del i att öka medvetenheten och intresset kring hållbara investeringar i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M)

Norrköpings kommun har tagit fram ett ramverk som styr vilka projekt som kan finansieras genom de gröna obligationerna. En miljökommitté med representanter från Norrköpings kommun och de kommunala bolagen har tillsammans valt ut projekt som har en miljöprofil som överensstämmer med ramverket.

– Det är roligt att vi återigen kan emittera en grön obligation och extra roligt är att det finns ett stort intresse bland investerare. Storebrand, Carnegie och Skandiabanken är några som placerat i obligationen, säger Göran Lindgren, finansdirektör, Norrköpings kommun.


Fakta grön obligation
Själva begreppet ”grön obligation” utvecklades av SEB i samarbete med Världsbanken år 2007 med mål att få fram finansiering till miljöinriktade investeringsprojekt. Det är alltså ett sätt att låna pengar till projekt som rör miljö- och klimatinvesteringar. Transparensen är högre än vid emitteringen av ”vanliga” obligationer och redovisning av vad pengarna används till ska ske på årsbasis. När det gäller risk, avkastning, lagstiftning och dokumentation är villkoren samma. 2008 emitterade Världsbanken de första gröna obligationerna.