Ebersteinska gymnasiet springer för att uppmärksamma psykisk ohälsa

Publicerad
Två ungdomar som står i motsol

Ebersteinska gymnasiet fortsätter sitt arbete för att synliggöra och uppmärksamma psykisk ohälsa genom ”For a better day” – en dag med en föreläsning och ett motionslopp för alla elever.

Förra året blev dagen en succé, tillsammans sprang elever 904 varv för att uppmärksamma och sätta fokus på psykisk ohälsa. Torsdag 4 maj genomförs dagen för andra året i rad. Syftet är att öka kännedomen om psykisk ohälsa, vilka orsaker som kan påverka och att tillsammans få fler att må bättre.

─ Den här dagen handlar om att få en större insikt i vad psykisk ohälsa innebär och bidra till att fler vågar prata om psykisk ohälsa. Det handlar också om att synliggöra hur fysisk aktivitet kan leda till bättre mående och inspirera till rörelse, säger Niklas Tiborson, resurspedagog på skolan.

Dagen inleds med föreläsningar om psykisk ohälsa, fysisk aktivitet och mående. Medverkar gör föreläsare från Tim Bergling Foundation, Suicide Zero och Friskis och Svettis.

Därefter fortsätter temadagen med ett motionslopp. Eleverna går eller springer en slinga med start och mål vid Himmelstalundsbadet.

─ Vår tanke är att alla elever kan! För att uppmuntra eleverna till så många varv som möjligt så finns det individuella priser till de som hunnit med flest varv under en begränsad tid. Ett större pris ska också delas ut till den klass som gör flest varv tillsammans. Utmaningen blir att göra fler varv än förra året, säger Niklas Tiborson.

Kontakt
Niklas Tiborson
Telefon: 0767-72 84 79
E-post: niklas.tiborson@norrkoping.se