Utbildningsdirektör Sofie Lindén lämnar sitt uppdrag

Publicerad

Utbildningsdirektör Sofie Lindén lämnar sitt uppdrag i Norrköpings kommun för att bli regionchef inom Skolinspektionen.

Sofie Linden

Sofie Lindén har arbetat som utbildningsdirektör sedan 2017 och väljer nu att gå vidare som regionchef på Skolinspektionen.

– Jag har upplevt en oerhört rolig och spännande tid i Norrköpings kommun. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och chefer som tillsammans med mig arbetat målinriktat och engagerat för att alla elever ska lyckas i skolan och med att stärka likvärdigheten. Jag är verkligen stolt över det arbete som vi har åstadkommit under min tid här. Nu lämnar jag för ett nytt uppdrag med nationellt perspektiv där jag ser fram emot att få arbeta för alla Sveriges elever, säger Sofie Lindén.

– Jag vill tacka Sofie för hennes mycket skickliga och betydande arbete för att utveckla Norrköpings kommuns utbildningsverksamhet. Sofie har tillsammans med organisationen haft ett stort fokus på att varje elev ska lyckas, utvecklat kvalitet i undervisningen och därmed lyckats med att förbättra skolresultaten under flera års tid. Vi önskar Sofie stort lycka till i sitt nya uppdrag, säger kommundirektör Anna Selander.

Sofie slutar sin tjänst den 15 augusti och en rekryteringsprocess kommer att påbörjas inom kort. Biträdande utbildningsdirektör Mikael Wallström kommer att gå in som tillförordnad utbildningsdirektör när Sofie avslutar sin tjänst.