Lyckat pilotprojekt har lett till arbete och inkludering

Publicerad

Våren 2022 startade projektet Femina som riktar sig mot långtidsarbetslösa kvinnor som lever i socioekonomisk utsatthet. Nu har flera deltagare fått arbete – och projektet växer.

– De som har deltagit i projekt Femina Navestad är positiva och känner att de verkligen fått chansen att komma ut och arbeta. Flera har uttryckt att de också mår bättre och att deras barn är glada över att mamma går till jobbet, säger Mirza Kuko, projektledare på kompetensförsörjningskontoret.

Projektet Femina startade efter påskupploppen våren 2022 som en del av samhällsinsatserna för boende i Navestad. Projektet riktar sig till kvinnor som har svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Syftet är dels att de ska få ett varaktigt arbete, men också att deras egenmakt ska stärkas och att de ska bli mer delaktiga i samhället.

Åtta kvinnor har deltagit i projektet, som är ett samarbete mellan kompetensförsörjningskontoret, Hyresbostäder och Portalen. Deltagarna har under året haft praktik och lokalvårdsutbildning parallellt, därefter en tidsbegränsad anställning som lokalvårdare i tolv månader. I maj är deras tid i projektet slut. Två av deltagarna har fått jobb och flera har planerade anställningsintervjuer.

– Det här är ett projekt som ligger helt i linje med kommunens övergripande mål om att Norrköpingsbornas utbildningsnivå ska höjas och att de som kan arbeta ska göra det. Som vi hör av deltagarna så är värdet stort, det handlar inte bara om en inkomst, utan om att bli inkluderad av samhället, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i kompetensförsörjningsnämnden.

Nu växer projektet. En ny omgång med åtta kvinnor i Navestad startar under våren och till hösten planeras för tolv platser i Hageby.

– Kvinnorna har blivit en förebild för boende i Navestad och Hageby. Vi tror att lokal närvaro, ett ökat ansvarstagande och förebilder bidrar till att stärka tryggheten i bostadsområdet, säger Mirza Kuko.