Nu startar tävlingen för Norrköpings nya centralstation!

Publicerad

Nu går startskottet för projekttävlingen för Norrköpings nya centralstation. Vem kommer få äran att skissa fram vårt framtida rese-nav? Vem har de bästa idéerna för att skapa ett nytt centralstationsområde med levande offentliga rum? Inbjudan för projekttävlingen skickas ut nu och efter sommaren kommer fyra team att utses för tävlingen. Vinnaren presenteras i mars 2024.

En ny centralstation kommer att byggas strax norr om dagens station med plats för Ostlänkens järnvägsspår. Runtomkring den nya stationen planeras bostäder, kontor, handel, skolor och kulturaktiviteter. Det här området kommer att bli ett nav för många regionala, nationella och även internationella resor. Det nya området måste hålla hög arkitektonisk kvalitet, respektera den specifika platsens utmaningar och samtidigt vara funktionellt och hållbart för framtiden.

Norrköpings kommun arrangerar därför en arkitekttävling tillsammans med Sveriges Arkitekter. Juryn består av politiker och tjänstepersoner från Norrköpings kommun samt representanter från Trafikverket, Jernhusen och Sveriges arkitekter. Tävlingsuppgiften är att ta fram en gestaltningsidé för Norrköpings nya centralstation, angränsande ytor och funktioner, fullt integrerad i en ny innerstadsmiljö. Uppgiften är också att omsorgsfullt gestalta en stations- och stadsmiljö som främjar ett hållbart resande och stärker Norrköpings identitet. I tävlingsuppgiften ingår inte att gestalta den nya stationsbyggnaden i detalj, eller att ta fram en konstruktionslösning av bro och järnväg.

Tävlingen är uppdelad i två steg. I första steget får de som uppfyller kvalifikationskraven skicka in sina intresseanmälningar. Därefter går juryn igenom intresseanmälningarna och genomför intervjuer med de som uppfyller kraven.

I slutet av juni/början av juli meddelas vilka fyra team som får delta i tävlingen. De tävlande har sedan fram till 8 december att arbeta vidare med sina tävlingsbidrag. Juryns beslut kommer att tillkännages i mars.

Läs mer på Sveriges Arkitekters webbplats