Tyck till om kommunens nya översiktsplan

Publicerad

Illustration: Norrköpings kommun

Måndagen den 8 maj beslutade kommunstyrelsen att gå ut på samråd med Förslag till Översiktsplan för Norrköpings kommun. Det betyder att samrådsperioden börjar och att du ända fram till 18 augusti kan tycka till om planförslaget.

– Det känns jättebra att vi nu har ett förslag till ny översiktsplan. I översiktsplanen visar vi hur kommunen kan utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt och fortsätta vara en bra plats att leva, bo och arbeta i, säger översiktsplanerare Johanna Bergkvist.

På uppdrag av kommunstyrelsen har ett förslag till ny Översiktsplan för Norrköpings kommun tagits fram. Den tredelade översiktsplanen ska nu bli tvådelad, vilket betyder att Översiktsplan för staden och Översiktsplan för landsbygden läggs ihop till en kommuntäckande översiktsplan.

I planförslaget presenteras bland annat hur Norrköping ska utvecklas i framtiden med bland annat bostäder, arbetsplatser, grönområden och samhällsservice.

– Tidigare har vi haft en översiktsplan för staden och en annan för landsbygden, det är bra att vi nu får en gemensam för hela kommunen, det blir en helhet. Att ha en bra översiktsplan är en förutsättning för att på ett bra sätt klara våra kommande utmaningar, som infrastrukturprojekt och klimatanpassningar, säger Sophia Jarl (M).

Förslaget till översiktsplan och tillhörande bilagor går att läsa på www.norrkoping.se/oversiktsplan. Under samrådsperioden kommer det finnas möjlighet för alla som vill att delta på både digitala och fysiska samrådsmöten. Vid dessa tillfällen finns möjlighet att träffa politiker och tjänstepersoner för att föra en dialog och ställa frågor om översiktsplanen och Norrköpings samhällsbyggnadsutveckling

– Vi politiker ger oss nu ut på turné tillsammans med tjänstepersoner. Jag hoppas att Norrköpingsborna tar chansen att besöka våra samrådstillfällen. Jag är väldigt nyfiken på att höra vad kommuninvånarna tycker om våra förslag. De sitter på en massa kloka idéer och tankar och tillsammans kan vi göra översiktsplanen ännu bättre, säger Sophia Jarl.

– Vi har samrådsmöten inbokade i staden, på landsbygden, i shoppinggallerior och digitalt. På så sätt hoppas vi att många kan hitta ett tillfälle som passar just dem. Och i och med att vi dyker upp där många är hoppas vi att en del kommer fram spontant och pratar med oss när de ser oss, säger Johanna Bergkvist.

Översiktsplanen för Norrköpings kommun är ute på samråd mellan 9 maj och 18 augusti. Du kan lämna synpunkter på översiktsplanen under hela samrådstiden. För att lämna synpunkter om planförslaget mailar du oversiktsplanering@norrkoping.se senast den 18 augusti 2023.

Hur vill du att Norrköping ska utvecklas i framtiden? Detta är din chans att göra din röst hörd.

Samrådsmöten under samrådsperioden
Norrköping city:
lördag 13 maj, klockan 10:00-13:00
Ingelsta shopping: torsdag 25 maj, klockan 15:30-18:30
Digitalt samrådsmöte: tisdag 30 maj, klockan 12:00-13:00
Digitalt samrådsmöte: tisdag 30 maj, klockan 18:00-19:00
Digitalt samrådsmöte: onsdag 7 juni, klockan 12:00-13:00
Östra Husby: lördag 10 juni, klockan 10:00-12:00
Arkösund: lördag 10 juni, klockan 13:00-15:00
Mirum galleria: lördag 12 augusti, klockan 10:00-13:00