Östra Promenaden invigs

Publicerad
Östra Promenaden Konst Staket

För över 150 år sedan togs det första initiativet till Promenaderna i Norrköping. Nu inviger vi förnyade Östra Promenad. Vi har återskapat 1800-talets Promenad och skapat mer plats för träd och människor. En generös grönskande miljö med många olika funktioner och kvalitéer.

Varmt välkomna till förnyade Östra Promenaden. Vi inviger att Östra Promenaden och dess konstnärliga gestaltning står helt klar.

Tid: tisdagen den 16 maj kl 12.30
Plats: vid korsningen S:t Persgatan och Östra Promenaden.

Projektets deltagare medverkar liksom konstnären Alvaro Campo och barn från Gustaf Adolfsskolan som varit delaktiga i arbetet med konsten.
Vi bjuder på fika, musik, guidningar och utställning. Det finns också möjlighet att få en bit lindträ med sig hem.

Program
Invigningen börjar vid korsningen S:t Persgatan och Östra Promenaden
12.25-12.30 Musik med elever från De Geergymnasiet

12.30-13.00 Emma Helander, enhetschef samhällsbyggsnadskontoret, välkomnar Tal av Sophia Jarl, Kommunstyrelsens ordförande Norrköpings kommun, Jörgen Kernell, produktionschef NCC och Reidar Svedahl, kommunalråd.

Alvaro Campo, konstnär, och Helena Persson, chef Konstmuseet, håller i
invigningsceremonin. Barn från Gustaf Adolfskolan överlämnar dokument till
Kommunfullmäktiges ordförande Anna Sotkasiira Wik.

Förflyttning till Gustaf Adolfsplan där det bjuds på fika
13.15-15.00 Kör från De Geergymnasiet Musik framträder.
Träffa Bert Davidsson, motorsågsskulptör, med utdelning av lindbitar
från Östra promenadens lindar.
Utställning om projektet Östra Promenaden.

13.30 Guidning om förnyelsen av Östra Promenaden.
14.00 Guidning om konsten i Östra Promenaden.
14.30 Tid för extrainsatt guidning vid stort intresse av Östra Promenaden
15.30 Tid för extrainsatt guidning vid stort intresse om konsten
17.30 Guidning om konsten i Östra Promenaden.
18.00 Guidning om förnyelsen av Östra Promenaden.

Guidning: förnyelsen av Östra Promenaden
30 minuter. Ta del av Promenadernas historia och
projektet förnyelsen av Östra promenaden.
Medverkande: Hanna Domfors Byggnadsantikvarie, Domfors kulturmiljö
Karin Ingemansson Landskapsarkitekt Norrköpings kommun Mia Jägborn
Ekolog, Norrköpings kommun.
Start: Södra Promenaden, vid Gustaf Adolfsskolan.

Guidning: konsten i Östra Promenaden
30 minuter. Lär dig mer om konstverken i
Östra Promenaden skapade av Alvaro Campo.
Medverkande: Alvaro Campo Konstnär, Mattias Åkeson Intendent offentlig konst, Konstmuseet
Start: Korsningen Östra Promenaden och S:t Persgatan